mere verzi 4In ferma pomicola de la Lacu Rezii, mărul este plantat în sistem superintensiv. Astfel, se asigură randament ridicat, intrarea rapidă pe rod şi recuperarea în timp util a investiţiei.

Terenul pe care este amplasată livada pomicolă superintensivă Lacu Rezii întruneşte cerinţele legate de amplasament, gradul de fertilitate, posibilitatea de udare şi de mecanizare.

La specia măr au fost cultivate soiurile: Fuji, Pinova, Gala şi Golden.

S-a utilizat ca material de plantat  pomi de tip Knipp, realizaţi prin altoirea unor clone în varstă de 2 ani aparţinând unor soiuri de mare valoare productivă,  pe portaltoi de vigoare mică şi mijlocie. Acest lucru a permis creşterea densităţilor de plantare a pomilor la valori superioare celor din livezile clasice.

La măr, distanţa între rânduri a fost de 3,2-5 m, distanţa pe rând a fost de 1 m, rezultând o densitatea de 3.100 plante/ha.

Pentru valorificarea superioară a energiei luminoase s-a mers pe forme de coroană caracteristică plantaţiilor intensive şi superintensive. La măr s-a ales varianta de coroană pentru axul vertical.

mere-plantatie

Fertilizarea plantaţiei pomicole superintensive de la Lacu Rezii se bucură de o atenţie deosebită. Astfel, merii beneficiază de o nutriţie echilibrată, iar proprietăţile fizice, chimice şi biologice ale solului sunt îmbunătăţite considerabil. Toamna se realizează o fertilizare de bază, cu îngrăşăminte complexe 15:15:15 (N,P,K) în doză de 200 kg s.a/ha. În primavară, dar şi pe durata verii, se execută fertirigaţia folosind azotul ca substanţă activă în îngrăşământ, în concentraţie de 12 ‰ (12 g/l apa). Irigaţia se face  numai  prin picurare, norma de udare zilnică fiind de 2 l apă/pom/zi.

O verigă importantă în cadrul complexului agrotehnic la pomi o reprezintă avertizarea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor. Efectuarea la timp a acestor lucrări asigură menţinerea integrală a capacităţii de producţie a pomilor, precum şi obţinerea unor fructe de calitate superioară.

Prin aplicarea periodică a tratamentelor fitosanitare, patogenii şi daunătorii sunt ţinuţi sub control.

Pentru cultura mărului s-a efectuat un tratament cu insecticidul Aplaudus Super, în concentraţie de 15% (doza fiind de 15 l/1000 la l apă/ha) la sfârşitul repausului hibernal şi la începutul înmuguritului, pentru combaterea generaţiei de iarnă a Paduchelui din San Jose (Quadraspidiotus  perniciosus) şi a ouălelor hibernante de acarian roşu al pomilor (Panonychus ulmi).

instalatie 5

Împotriva bolilor s-au executat tratamente cu produse cuprice, din 7 în 7 zile din momentul în care pomii au format suprafaţă foliară.

După  recoltare,  producţia  de  fructe  este  sortată,  condiţionată  şi  stocată  într-un  depozit  cu  atmosferă controlată. Astfel, merele pot fi depozitate în conditii optime pentru o perioadă cuprinsă între 5 şi 8 luni de zile. Construirea depozitului cu frig a dus la eficientizarea activităţii de producţie. Astfel, recolta se stocheaza în cele mai bune condiţii şi poate fi ales momentul optim pentru comercializarea fructelor, la un preţ avantajos.

Recoltarea fructelor s-a făcut în momentul în care acestea au atins maturitatea  tehnică. Astfel, la măr s-au obţinut 60 t/ha.

 

back