Cireşul

Terenul pe care este amplasată livada pomicolă superintensivă Lacu Rezii întruneşte cerinţele legate de amplasament, gradul de fertilitate, posibilitatea de udare şi mecanizare.

cirese in pom 7Observaţiile efectuate pe parcursul anilor în cadrul livezii superintensive Lacu Rezii au vizat studierea unor elemente ce pot influenţa producţia: sortimentul pomicol, vigoarea portaltoiului, densitatea de plantare, forma coroanei, fertilizarea şi aplicarea tratamentelor fitosanitare.

Cireşul este plantat în ferma de la Lacu Rezii, în sistem superintensiv. Acest sistem asigură un randament ridicat, intrarea rapidă pe rod şi recuperarea investiţiei în timp util.

Soiurile de cireş, în ordinea coacerii sunt: Marchant, Techlovan, Kordia şi Regina.

Pentru valorificarea superioară a energiei luminoase s-a mers pe forme de coroană caracteristică plantaţiilor intensive şi superintensive. La specia cireş s-a ales varianta de coroană fus subţire. S-au plantat  pomi de tip Knipp, realizaţi prin altoirea unor clone în varstă de 2 ani aparţinând unor soiuri de mare valoare productivă, pe portaltoi de vigoare mică şi mijlocie. Materialul de plantat a fost altoit pe portaltoi Gisela 5. Acest lucru a permis creşterea densităţilor de plantare a pomilor la valori superioare celor din livezile clasice.

Plantarea s-a facut la distanţa de 4 m între rânduri şi 1,5 m între pomi pe rând, rezultând o densitate de 1.666 pomi/ha. La plantare s-au fasonat numai rădăcinile, s-au rehidratat timp de 24 ore, iar primele îngrăşăminte au fost aplicate odată cu irigatul, după 15 zile. Punctul de altoire a fost situat la 10 cm deasupra solului.

Susţinerea pomilor se face pe spalieri de beton de 3,5 m înălţime (4,5 m la plantaţia cu plasă), cu o grosime de 7/7 cm, plantaţi la 8 m distanţă, precomprimaţi cu 12-18 fire, cu trei sârme de 2,8 mm dispuse la 60, 120 şi 250 cm.

Fertilizarea plantaţiei pomicole superintensive de la Lacu Rezii se bucură de o atenţie deosebită. Astfel, ciresii beneficiază de o nutriţie echilibrată, iar proprietăţile fizice, chimice şi biologice ale solului sunt îmbunătăţite considerabil. Toamna se realizează o fertilizare de bază, cu îngrăşăminte complexe 15:15:15 (N,P,K) în doză de 200 kg s.a/ha. În primavară, dar şi pe durata verii, se execută fertirigaţia folosind azotul ca substanţă activă în îngrăşământ, în concentraţie de 12 ‰ (12 g/l apa). Irigarea se face numai  prin picurare, norma de udare zilnică fiind de 2 l apă/pom/zi. Pentru a realiza o bandă continuă de apă, sistemul de fertirigare prin picurare este prevăzut cu picuratoare din 50 în 50 de cm, cu un debit de 1,6 l/oră.

cirese in pom 2O verigă importantă în cadrul complexului agrotehnic la pomi o reprezintă avertizarea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor. Efectuarea la timp a acestor lucrări asigură menţinerea integrală a capacităţii de producţie a pomilor, precum şi obţinerea unor fructe de calitate superioară.

Prin aplicarea periodică a tratamentelor fitosanitare, patogenii şi dăunătorii sunt ţinuţi sub control.

Pentru cultura cireşului în perioada de repaus vegetativ s-a aplicat un tratament cu Oleodiazol 1.5 l/ha pentru combaterea ouălelor şi formelor hibernante de acarieni, afide, lepidoptere defoliatoare şi păduchi ţestoşi. Pentru combaterea bolilor s-au efectuat tratamente cu produse cuprice (Alcupral 0.4 l/ha) respectând schema de aplicare: 2 tratamente înainte de înflorit, 1 tratament când pomii încep să se scuture de petale, 2 tratamente din momentul când s-au scuturat 30% din petale până la sfârşitul scuturării si 2 tratamente după ce pomii s-au scuturat în totalitate.

Recoltarea cireselor s-a făcut în momentul în care acestea au atins maturitatea tehnică. Livada superintensivă de cireş este cea mai rentabilă dintre toate, din anul 4 fiind posibilă obţinerea unor producţii cuprinse între 15 şi 25 t/ha, cu un calibru de 28-32 mm. Ciresele de la Lacu Rezii se comercializează în Rusia, Ucraina si Olanda, dar şi pe piaţa internă.

DSCN8497După  recoltare,  producţia  de  fructe  este  sortată,  condiţionată  şi  stocată    într-un  depozit  cu atmosferă controlată. Astfel, după recoltare ciresele se depozitează în celule cu frig cca. 20-25 zile. Construirea depozitului cu frig a dus la eficientizarea activităţii de producţie, recolta este stocată în cele mai bune condiţii şi poate fi comercializată la momentul optim pentru un preţ avantajos.

In anul 2013, la ferma de la Lacu Rezii s-au produs în total cca. 120 to de cireşe.

 

 

back